Quyang You Fine Marble Carving Factory
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.4/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
100.0%
Thời gian phản hồi
≤6h
Giao dịch
US $320,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
7850m²
Nhân viên
109
Kiểm soát chất lượng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Dịch vụ
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm

Chat Online

Dora Cui
Linda Zhang
Jane Deng
Iris Guo
Panda Guo
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.